Nasze usługi

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę firm w następujących zakresach:

 

  • prowadzenie ksiąg handlowych, m.in. podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja podatkowa ryczałtu ewidencjonowanego, rejestry zakupu i sprzedaży VAT, ewidencja środków trwałych i wyposażenia,

 

  • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, dokumentacji i rozliczeń z ZUS,

  • obsługa kadrowa firm, w tym m.in. deklaracje podatkowe i ZUS, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę,

 

  • reprezentacja klienta przed urzędem skarbowym, zakładem ubezpieczeń społecznych i innymi instytucjami państwowymi,

 

  • doradztwo w sprawach podatkowych i podatkowo-księgowych, pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.